︿
Vragen? Bel ons!
+32 2 72 11 530

Pre-installatiesitesurveys

Een pre-installatiesitesurvey vormt de basis van elke nieuwe WLAN-uitrol.

Predictieve survey

De predictieve RF-dekkingsanalyse verschilt van een live Wireless LAN-sitesurvey. In plaats van het opslaan van live, on-site metingen van de survey-access points, wenden we schattings- en planningssoftware aan. Dat combineren we met onze expertise om Wireless LAN-access points te plannen voor de opgesomde Wireless LAN-applicaties. Er is geen on-site actie vereist.

Gold site survey

De Gold site survey bestaat uit realtime metingen, die gebruikt worden om het aantal en de positie van de access points te bepalen. Tijdens het meten worden datapunten opgeslagen om heatmaps per access point te genereren. Deze heatmaps geven een beeld van de verspreiding van het RF-signaal -of fluctuerende signalen- precies zoals die op het moment van het surveytijdstip is.

Silver site survey

Net zoals de Gold site survey, vormen realtime metingen ook bij de Silver site survey de basis om het aantal en de positie van de access points te bepalen. Hoewel er geen datapunten worden opgeslagen om heatmaps per accesspoint te genereren, geeft het Silver-rapport wel heatmaps weer van interfererende access points en signalen.

Bronze site survey

Een Bronze site survey levert net als de Gold en Silver site survey een installatierichtlijnenrapport op. Het geeft gedetailleerde informatie over waar de access points geplaatst moeten worden. Het grootste verschil is dat er bij de Bronze site survey geen bijkomende rapporten zijn. Heatmaps voor interfererende access points en signalen en heatmaps voor signaalsterkte en dekking zijn daardoor niet in dit type survey aanwezig.

Survey vergelijkingstabel (Gold/Silver/Bronze)

  Gold Silver Bronze
Lijst van surveyvoorwaarden check gold check silver check bronze
Beschrijving van de gebruikte apparatuur check gold check silver check bronze
Visuele controle check gold check silver check bronze
Materiaallijst check gold check silver check bronze
Analyseverslag over de dekkingsgraad      
Gekleurde warmteplattegronden      
Rapportage over signaalsterkte check gold    
AP signaalrapportage voor roaming (VoWLAN & mobile Data) check gold    
Rapportage over signaal-ruisverhouding (SNR) check gold    
Storingsanalyserapportage      
Gekleurde warmteplattegronden      
Analyse van interfererende access points check gold check silver  
Analyse van interfererende signalen check gold check silver  
Spectrumanalyse check gold check silver  
Handleiding installatierichtlijnen      
Basisrichtlijnen check gold check silver check bronze
Plattegronden met AP-locaties check gold check silver check bronze
Voorgesteld bevestigingsmateriaal per access point check gold check silver check bronze
Foto’s and bevestigingsrichtlijnen per access point check gold check silver check bronze
Conclusies & aanbevelingen check gold check silver check bronze