︿
Vragen? Bel ons!
+32 2 72 11 530

Validatie

Een validatie-sitesurvey is de ideale oplossing voor een bestaande WLAN-infrastructuur.

Een bestaand draadloos netwerk op punt stellen.

De validatie-survey controleert een bestaand draadloos netwerk op datadoorvoer, pakketverliezen, dekking, interferentie op gedeelde kanalen, signaal-ruisverhouding en niet-wifi-gerelateerde interferentie.

Deze survey legt problemen en zwakke punten bloot en is dus de enige manier om effectief de kwaliteit van uw bestaand netwerk te verifiëren.

Zodra we de nodige data verwerkt en geanalyseerd hebben, ontwerpen we oplossingen. Dit kan inhouden dat de configuratie moet gewijzigd worden, of dat er access points moeten verplaatst of toegevoegd worden. Andere antennes kunnen soelaas bieden of het kan ook betekenen dat interfererende access points of toestellen best verwijderd worden.